Escoltar

Becaris

Normativa

La contractació de becaris d'investigació està regulada per la normativa següent:

  • Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel que s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació.
  • Conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió de programes d'ajudes en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació (Ref. 1430)
  • Addenda al conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió de programes d'ajudes en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació (Ref. 1559)

Procediment

Aquest tipus de contractació s'inicia, un cop publicada la resolució de la concessió d'aquestes beques, al Vicerectorat d'Investigació, (cati.miralles@uib.es) el qual, en funció de que el becari sigui FPU, FPI o d'altre tipus (Conselleria, INIA, etc), tramet l'expedient amb tota la documentació al Servei de Nòmines i Seguretat Social per tal que s'incorpori a la nòmina.

Per a qualsevol modificació que s'hagi de fer, es poden descarregar, emplenar, signar i trametre al Servei de Nòmines i Seguretat Social els documents següents: