Escoltar

CGQ: Servei de Nòmines i Seguretat Social

Composició nominal

Gaspar Pizà Rosselló
Director
Irene Vich Picornell
Responsable de qualitat
Carmen Robles Marín
Secretària
Susana Sánchez Rodríguez
 
M. Teresa Bonet Jiménez
 
Francisca I. Pujol Caballero