Escoltar

Estructura i personal

servei.nomines@uib.cat

Gaspar Pizà Rosselló
Cap del servei (Tècnic de gestió administrativa)
971 25 9733

Irene Vich Picornell
Cap de secció (Cos de gestió)
971 25 9581

Secció de Nòmines

nomines@uib.cat

Margalida Comas Mairata
Auxiliar administrativa
971 17 3099

M. Luz Mas Muntaner
Auxiliar administrativa
971 17 3103

Secció de Seguretat Social

seg.social@uib.cat

Carmen Robles Marín
Cap d'àrea (Administrativa)
971 17 2475

Secció de Contractació a càrrec de projectes i convenis

contractacio@uib.cat