Escoltar

Convocatòries vigents

 • Convocatòria 011/2020 de 21/01/2020    Document recent
  La persona contractada realitzarà tasques de: 1) Creació, manteniment i actualització de pàgines web relacionades amb l'àmbit sociolingüístic. 2) Gestió de servidors físics i virtuals. 3) Solució d'incidències. 4) Gestió de comunitats a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram). 5) Coordinació amb el grup de recerca i els tècnics de suport a la recerca per a les funcions assignades i d'altres que en puguin sorgir.  
 • Convocatòria 010/2020 de 21/01/2020    Document recent
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte PSI2017-82550-R a la seu de la Universitat de Sevilla. La seva principal tasca serà l'avaluació de nens amb i sense TDAH en un ampli protocol de proves neuropsicològiques. A més, ajudarà a la correcció i a l'elaboració de la base de dades per a la seva anàlisi. També donarà suport a la recollida de dades a través d'un protocol conductual basat en escales per a pares, mestres i autoinformes dels mateixos nens.  
 • Convocatòria 09/2020 de 21/01/2020    Document recent
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de les següents tasques del projecte FFI2017-83899-P: 1a) Completar el Corpus Mallorca amb documents de les èpoques menys representades (començaments de l'XVIII i finals de l'XIX). Per això haurà de revisar i completar les transcripcions existents. 1b) Expandir el corpus històric amb textos rellevants de l'XVII seleccionats de l'epistolari de Pere de Santacília. 3) Transcripció dels enregistraments del corpus COSIR-Mallorca 5) Localització de les estructures rellevants i codificació d'acord amb paràmetres lingüístics i extralingüístics.  
 • Convocatòria 08/2020 de 14/01/2020  
  Suport a la política lingüística de la UIB.  
 • Convocatòria 07/2020 de 14/01/2020  
  Adequar la imatge de la UIB als criteris d'accessibilitat establerts legalment.  
 • Convocatòria 06/2020 de 14/01/2020  
  El treball a realitzar consistirà en el suport al disseny i l'execució dels treballs experimentals, així com l'anàlisi de les dades generades en els mateixos relacionats amb l'estudi del comportament de peixos juvenils de litoral marí de les Illes Balears en el marc del projecte. La persona serà contractada en el marc del projecte com a tècnic de suport per al desenvolupament i l'execució del mateix. Específicament, el candidat haurà de realitzar treballs de camp i de laboratori durant tots els experiments planificats que es desenvolupin en el mar i al Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA), Port d'Andratx, Mallorca, tal com es descriu en les seccions T1 a T4 de la proposta de projecte. Els experiments es duran a terme.  
 • Convocatòria 05/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà les activitats relacionades amb les tasques 1.1 i 1.2 del projecte, que s'especifiquen a continuació. Mesures d'intercanvi de gasos i relacions hídriques en diferents parcel•les experimentals i comercials de vinya (tasca 1.1 Resposta de portaempelts de vinya en condicions de camp i sota diferents règims d'aigua i nitrogen). Preparació, manteniment i determinacions fisiològiques d'experiments en test amb plantes de vinya (portaempelts) Tasca 1.2 Caracterització dels paràmetres morfològics i fisiològics dels portaempelts de vinya relacionats amb l'ús de l'aigua i del nitrogen.  
 • Convocatòria 04/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques associades al WP1 i WP4 del projecte CTM2017-84763-C3-3-R relatives a l’anàlisi d’additius de microplàstics i el desenvolupament de tests de bioaccessibilitat oral  
 • Convocatòria 03/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte TOMRES, en particular en tasques de recerca i anàlisi de dades  
 • Convocatòria 02/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte PGC2018-094621-B-I00. En concret, treballarà en els experiments Exp.1. Screening Rubisco catalytic variability and positive selection across aquatic macrophytes; Exp.2. Rubisco molecular evolution and its impact on catalysis in closely phylogenetic-related species; i Experiment 9. Compilation of published data and development of a Rubisco data-base  
 • Convocatòria 01/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte “Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en España: proceso de infección y respuesta de genotipos””