Convocatòries vigents

  • Convocatòria 003/2021 de 12/1/2021  
    La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de recerca de referència TEC2017-84877-R relacionats amb la Tasca 1 sobre implementació de xarxes neuronals convolucionals (CNNs) i Tasca 2 sobre la generació de metodologies d'automatització de xarxes neuronals del tipus Reservoir Computing.  
  • Convocatòria 002/2021 de 12/1/2021  
    La persona contractada contribuirà a l’anàlisi de dades demogràfiques de sargantana balear. En particular s’haurà d’encarregar d’una anàlisi integrat que acopla dades individuals i cens en un marc estadístic Bayesià.  
  • Convocatòria 001/2021 de 12/1/2021  
    La persona contractada donarà suport en diversos projectes associats amb els sistemes complexos. En particular, en Distància-COVID on estarà associada a la tasca 3 de modelatge de l’expansió epidèmica i en NouLloguer on estarà associat a l’anàlisi de dades i models d’evolució de preus.