Convocatòries vigents

Consultau les convocatòries posteriors a la 76/2022 al Oficina de Suport a la Recerca

 • Convocatòria 076/2022 de 10/5/2022  
  Elaboració i gestió de qüestionaris . Explotació dels resultats.  
 • Convocatòria 075/2022 de 10/5/2022  
  Consultes i tramitació d’informes onomàstiques i de noms i cognoms. Suport a la correcció i traducció al castellà. Organització de jornades i congressos, atenció al públic, etc.  
 • Convocatòria 074/2022 de 10/5/2022  
  La persona contractada donarà suport al projecte de referència THETA KA2 – 2021-1-IE02-KA220-HED-000031189. Desenvoluparà els espais d'aprenentatge virtuals XR corresponents al WP1: T1.1, T1.2, T1.3 i T1.4, així com ajudarà a col·laborar en les tasques corresponents del WP2: T2.1, T2.2, T2.3 i T2.4 i reunions transnacionals del projecte TPM2.  
 • Convocatòria 073/2022 de 10/5/2022  
  La persona contractada donarà suport al projecte d referència RTI2018-094844-B-C31. Contribuirà a les següents tasques: tasca 4. Test, comparació i redefinició de metodologies d'anàlisi i resultats per a l'àmbit geogràfic d'estudi; més concretament, la tasca específica T4.4. Re-definició d'indicators, variables i models d'estat, pressió i resposta, que caracteritzen les destinacions.  
 • Convocatòria 072/2022 de 10/5/2022  
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Metabolisme energètic i nutrició (GMEIN) i en les línies de recerca següents: -Conseqüències patològiques de la difusió mitocondrial, mecanismes moleculars i efecte modulador del sexe. -Paper del secrotoma del teixit adipós en la resistència a la insulina i la inflamació associades a la síndrome metabòlica i la seva implicació en el desenvolupament de la patologia cardiovascular. Efecte de les hormones sexuals. -Bioinformàtica i innovació pedagògica. Epidemiologia nutricional.