Escoltar

Convocatòries tancades

 • Convocatòria 084/2019 de 08/10/2019  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de les tasques següents del projecte CGL2017-82868-R: Contribuir a l'objectiu 6 del projecte "Progress in the assessment of the future risk for climatic extremes" amb la tasca 6 "Climate projections of coastal extremes". En particular les subtasques 6.1 "Characterization of medicane frequency and intensity", 6.3 "Analysis of Climate change impacts on precipitation over Mediterranean coastal lands: use of IFD curves" i 6.4 "Analysis of temperature effects on precipitation scaling over coastal areas in projected climate. Analysis of the Clausus-Clapeyron scaling"  
 • Convocatòria 083/2019 de 01/10/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte RTI2018-094470-R-C22. En particular, realitzarà la selecció inicial de finques, material vegetal, inóculs comercials i estat inicial del sòl. Concretament estarà involucrada en les tasques 4.1, 5.1 i 5.2 en lo referent als mostrejos inicials contemplats a aquestes tasques.  
 • Convocatòria 082/2019 de 01/10/2019  
  Realitzarà tasques relacionades amb diferents aspectes de l'Institut IAC3. Processament matemàtic d'imatges: estudi de problemes relacionats i optimització de codis  
 • Convocatòria 081/2019 de 01/10/2019  
  La persona contractada realitzarà labors de recerca orientades al desenvolupament de mètodes de sistemes complexos per a l'estudi d'ecosistemes i mobilitat animal que s'emmarquen dins de les tasques 3.2 (Analysis of trajectory, behavior, state and reaction) i 3.4 (Emergent properties) del projecte CAASE  
 • Convocatòria 080/2019 de 01/10/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques vinculades al projecte SOCLIMPACT, en particular a la tasca 4.3 i 4.4 en el desenvolupament d'indicadors d'estat de praderies de posidònia sota un escenari d'encalentiment global . En particular la persona haurà d'encarregar-se de: - cerca de dades sobre biodiversitat en praderies submarines a repositoris públics (e.g. bases de dades, literatura) - anàlisi de dades - redacció dels resultats  
 • Convocatòria 079/2019 de 24/09/2019  
  Realització de les tasques associades al control de les instal·lacions gestionades per TIRME en l'àmbit del PDSGRUM (Pla Director de Residus Urbans de Mallorca)  
 • Convocatòria 078/2019 de 24/09/2019  
  Contribuir al desenvolupament de les tasques del projecte PROCOE/1/2017. Tasca 2. Mesures d'estat hídric planta. Tasca 3 mesures de creixement. S'avaluarà el creixement dels arbres al llarg del cicle vegetatiu des de la floració fins la maduració del fruit.  
 • Convocatòria 077/2019 de 17/09/2019  
  Suport per l'estudi d'ones gravitacionals dintre de la col.laboració científica LIGO. Conveni CAIB  
 • Convocatòria 076/2019 de 17/09/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte RTC2016-4812-5. En particular, realitzarà tasques de suport per la instal·lació i programació d'una càmera de seguiment automatizada de les proliferacions algals a la cala d'estudi  
 • Convocatòria 075/2019 de 17/09/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte “Collection of data and information in Balearic Islands on Biology of vectors and potential vectors of Xylella fastidiosa” finançat per l’European Food Safety Authority.  
 • Convocatòria 74/2019 de 10/09/2019  
  La persona contractada desenvoluparà tasques de recerca dins el projecte RTI2018-093732-B-C21 "Physics Approach to Sociotechnical Systems" i, més concretament, a la "Task 1.0: Stochastic Modeling: analytical and computational tools" a on desenvolupará models estocástics de models discrets i la "Task 1.1: Aging in models of social processes", on contribuïrà a l'estudi de l'efecte de la inèrcia en models paradigmàtics, com el model del votant amb renou.  
 • Convocatòria 073/2019 de 10/09/2019  
  La persona contractada ha de mantenir els sistemes de càlcul i emmagatzemament adquirits en el projecte, optimitzant la seva facilitat d'ús i rendiment per als investigadors del projecte COASTEPS. En particular, el contractat ha de realitzar la tasca 1.7 de la memòria: Instal·lació i manteniment de recursos computacionals del projecte". Aquests recursos informàtics s'orientaran a la modelització atmosfèrica i aplicacions hidrometeorológiques.  
 • Convocatòria 072/2019 de 03/09/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques de: (1) seguiment de l'estat de l'ecosistema i de paràmetres físico-químics marins costaners; (2) preparació i anàlisi de mostres marines; (3) elaboració de fitxers i bases de dades  
 • Convocatòria 071/2019 de 03/09/2019  
  La persona contractada farà les tasques necessàries per al desenvolupament del projecte de Ramon i Cajal. Els Work Packages del Projecte, i en les quals la persona contractada participarà, són: WP 1.1. Reciclatge de nitrogen i fòsfor orgànic en sistemes pelàgics marins. Manteniment de cultius i generació de mutants en processos clau involucrats en el cicle del nitrogen i el fòsfor, i avaluació de com aquests influeixen en l'estabilitat dels sistemes de fotótrofo-heteròtrof. WP 1.2. Reaccions no enzimàtiques en reaccions centrals. Anàlisi proteómicos i metabolómicos per a l'avaluació del metabolisme central de microorganismes marins.  
 • Convocatòria 070/2019 de 03/09/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte BIA07/18. En particular, elaborarà un protocol per a la cria i emergència a laboratori d’Osmia spp., adaptat a les condicions de les Illes Balears; elaborarà un protocol d’alliberament de postes a estacions de nidificació construïdes amb diferents materials situades a camps d’ametllers; realitzarà el seguiment de les poblacions alliberades per avaluar la seva evolució; i analitzarà les postes d’Osmia spp. i del pol·len que contenen.  
 • Convocatòria 069/2019 de 03/09/2019  
  Suport en el treball de camp i laboratori dins el projecte CGL2017-89254-R d'efectes dels canvis d'ús del sòl sobre el servei pol·linitzador. Particularment treballs de camp relacionats amb les tasques 3.1, 3.2 de mostrejos de pol·linitzadors a cultius i la tasca 5.2. d'experiments d'exclusió de pol·linitzadors.  
 • Convocatòria 068/2019 de 03/09/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte MARISCO/2019. En particular, donarà suport mitjançant mesures de quantificació de Rubisco i altres proteïnes, mesures de cinètica de Rubisco i participarà en el mostreig i manteniment de cultiu d’algues i faneròfites marines.  
 • Convocatòria 067/2019 de 09/07/2019  
  Realització de tasques de recerca (experimentals, anàlisis i simulació) en el marc del projecte de recerca "RTI2018-099091-B-C22: Continuity of hollow core slab structural floors using shape memory alloys to improve the sustainability and safety of precast concrete infrastructures (MAPREJOINT SP2)". En especial, la seva contribució es centrarà especialment a les tasques 2 (caracterització barres de Fe-SMA) i les tasques 3-7 relacionades amb la realització de dues campanyes experimentals a forjats de plaques alveolars reforçats amb aliatges de memòria de forma i amb la instrumentació i anàlisis de les mateixes.  
 • Convocatòria 066/2019 de 09/07/2019  
  Donar suport als objectius del projecte PROCOE/2/2017: - Generalitzar el coneixement que l’equip ha aplicat en malalties concretes al processament d'àrees afectades per patologies i característiques que creen marques en cos humà. -Explorar mecanismes d’interacció per a l’aplicació de tècniques de computació basada en humans per a la millora dels resultats en el càlcul d’àrees en imatge mèdiques.  
 • Convocatòria 065/2019 de 09/07/2019  
  La persona contractada contribuirà a les tasques de l'objectiu 1.5.1 del projecte RTI2018-098693-B-C31 del pla nacional. En particular, s'iniciarà en l'ús del model meteorològic per fer simulacions 3D a la zona d'estudi avaluant els dominis que s'han de triar i les resolucions, entre d'altres, per tal de tenir una bona caracterització dels processos a estudiar en el model.  
 • Convocatòria 064/2019 de 09/07/2019  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de les tasques del projecte següent BIA09/18- 1) Sanejament in vitro 2) Avaluació agronòmica 3) Anàlisi de virosisi 4) Avaluació resistència de malalties  
 • Convocatòria 063/2019 de 09/07/2019  
  Implementació d'una plataforma automàtica per a l'anàlisi de dades basada en machine Learning  
 • Convocatòria 062/2019 de 25/06/2019  
  Treball en el projecte TERESA: 1) Implementació i optimització de programes en Matlab relacionats amb Tasca 5.1 "Software framework for wireless simulation systems", concretament, s'espera que el tècnic s'ocupi de la implementació i optimització d'algorismes desenvolupats a les tasques: Tasca 3.3 "Characterization and abstraction of MIMO in mmWave and sub-6GHz regimes" (Work Package 3), Tasca 4.1 "RRM for Sub-6GHz ultra-dense C-RAN" i Tasca 4.3 "RRM in heterogeneous C-RAN networks". 2) Col·laboració en la redacció d'articles d'investigació (de resultats derivats de T3.3 , T4.1 i T4.3)  
 • Convocatòria 61/2019 de 18/06/2019  
  1) Coneixement de taxonomia d'anèl·lids marins i identificació d'espècies; 2) Experiència demostrable en l'extracció, quantificació i amplificació d'ADN amb tècniques de PCR; 3) Experiència en el tractament de seqüències i bases de dades.  
 • Convocatòria 60/2019 de 18/06/2019  
  1) Coneixement de taxonomia d'anèl·lids marins i identificació d'espècies; 2) Experiència demostrable en l'extracció, quantificació i amplificació d'ADN amb tècniques de PCR; 3) Experiència en el tractament de seqüències i bases de dades.  
 • Convocatòria 059/2019 de 11/06/2019  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament del projecte de pla nacional CTM2016-75457-P : Recerca de control Biològic i de CO2/Temp a Posidònia i a la comunitat de fixadors de N2.  
 • Convocatòria 058/2019 de 11/06/2019  
  La persona contractada farà tasques en el marc del projecte nacional DPI2017-86610-P. En concret s'encarregarà de les tasques més tècniques des del punt de vista informàtic: l'acoblament dels codis de partícules i continu mitjançant l'ús de llibreries, així com la seva execució conjunta i acoblada de forma eficient en un entorn multiprocessador  
 • Convocatòria 057/2019 de 11/06/2019  
  En el marc del projecte europeu SOCLIMPACT s’estudiarà com l’onatge s’esmorteeix en presència de praderies de Posidònia Oceanica. L’estudi es basarà en l’anàlisi de les dades d’un conjunt de correntòmetres instal·lats a Formentera, a distintes localitzacions respecte a les plantes de Posidònia. S’analitzarà la variabilitat temporal i espacial dels corrents i s’associarà aquesta a condicions oceanogràfiques incidents (mesurades per boies).  
 • Convocatòria 056/2019 de 11/06/2019  
  En el marc del projecte WACMOS s’estudiarà l’impacte de les onades de fred sobre la distribució de temperatura, salinitat i oxigen al llarg de la columna d’aigua a la Mediterrània occidental. Per això s’implementarà un model 1-D forçat per les sortides de models atmosfèrics i es compararan els resultats amb observacions in-situ de temperatura, salinitat i oxigen. Un pic validat el model s’analitzarà com els canvis en el forçament que s’esperen derivats del canvi climàtic poden afectar aquest procés clau pel funcionament de la Mediterrània.  
 • Convocatòria 055/2019 de 11/06/2019  
  En el marc del projecte WACMOS es farà un estudi de l’estructura tridimensional de les onades de calor marines. Per això s’hauran de compilar sèries temporals de registres de temperatura de l’aigua mesurada in-situ a distintes fondàries a distints indrets de la Mediterrània. Aquestes es compararan amb dades de temperatura superficial obtingudes per satèl·lit per tal d’identificar el senyal de les ones de calor en capes sub-superficials.  
 • Convocatòria 54/2019 de 04/06/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del Servei d'Assistència Tècnica (SAT) que l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha comanat a la UIB. El SAT esmentat està associat al projecte "Plastic Buster MPAs", i la persona contractada durà a terme tasques de modelat numèric de dispersió de partícules. L'objectiu del modelat és simular l'evolució dels plàstics surants a la Mediterrània sota distintes condicions hidrogràfiques.  
 • Convocatòria 53/2019 de 04/06/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte “Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en España: proceso de infección y respuesta de genotipos”  
 • Convocatòria 052/2019 de 28/05/2019  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament del projecte denominat ChipAI (tipus de projecte FET-*open finançat per la UE) i, en particular, al disseny d'eines de simulació de nanoLED / nanolaser acoplades a un model optoelectrònic de díodes de túnel Resonant. L'enfocament de modelatge es basarà en equacions diferencials estocàstiques que acoplaran la dinàmica del corrent, el voltatge, l'amplitud del camp, la fase i la densitat de la portadora. Usant aquestes eines, es realitzaran un extens estudi de paràmetres i l'exploració dels diversos règims d'operació. Es realitzarà una extensa comparació amb els resultats experimentals del soci del projecte.  
 • Convocatòria 051/2019 de 28/05/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte PSI2017-82550-R. En particular la seva feina principal serà l'avaluació individualitzada de nen amb i sense trastorn TDAH en una àmplia bateria de tasques neuropsicològiques, la correcció, recollida de dades i creació de la base de dades. A més, s'han de fer informes individuals per als pares.  
 • Convocatòria 050/2019 de 28/05/2019  
  La persona contractada farà les tasques 3 i 4, incloent: 1) desenvolupament de immunosesores basats en paper i nanopartícules per a la detecció de biomarcadores i ptógenos; 2) detecció en mostres biològiques complexes com a orina i sang  
 • Convocatòria 049/2019 de 28/05/2019  
  La persona contractada realitzarà (1) tasques de seguiment de l'estat de praderes de Posidonia oceanica i (2) processament de mostres de plantes marines i sediments, (3) preparació de material de campanyes de mostreig, (4) suport tècnic en la cerca de dades i (5) suport tècnic en el manteniment d'experiments.  
 • Convocatòria 048/2019 de 28/05/2019  
  La persona contractada farà tasques en el marc del projecte RTA2015-00060-C04-03. Col·laborarà en el desenvolupament d'estratègies per a obtenir compostos bioactius mitjançant extracció assistida per ultrasons a partir de subproductes d'origen vegetal i la seva estabilització mitjançant assecat per polvorització, i en l'avaluació de l'efecte del processament sobre la bioaccesibilidad de compostos bioactius d'origen vegetal mitjançant assajos de digestió gàstrica in vitro.  
 • Convocatòria 047/2019 de 28/05/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del Servei d'Assistència Tècnica (SAT) que l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha comanat a la UIB. El SAT esmentat està associat al projecte "Plastic Buster MPAs", i la persona contractada durà a terme tasques de modelat numèric de dispersió de partícules. L'objectiu del modelat és simular l'evolució dels plàstics surants a la Mediterrània sota distintes condicions hidrogràfiques.  
 • Convocatòria 46/2019 de 14/05/2019  
  Implementació i verificació dels prototipus a disenyar en el projecte TEC2015-70313-R  
 • Convocatòria 45/2019 de 14/05/2019  
  La persona contractada realitzarà (1) tasques de seguiment de l'estat de praderes de Posidònia oceànica i (2) processament de mostres de plantes marines i sediments, (3) preparació de material de campanyes de mostreig, (4) suport tècnic en la cerca de dades i (5) suport tècnic en el manteniment d'experiments.  
 • Convocatòria 044/2019 de 07/05/2019  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de les tasques relacionades amb el projecte: RYC-2017-21789: Tasca 1. Síntesi de polímers supramoleculars de base esquaramida; Tasca 2.Caracterització dels polímers i estudi estructural; Tasca 3.Estudi de les propietats rheològiques dels materials; Tasca 4.Transferència de resultats científics.  
 • Convocatòria 43/2019 de 07/05/2019  
  Titulat superior que participarà el treball experimental proposat en el projecte CLINGLIO. Principalment, en el WP5, Task 5.1 (Laboratory protocols to measure glioma biomarkers in patient?s samples) per a la posada a punt dels protocols per a l'anàlisi de biomarcadores en mostres humanes.  
 • Convocatòria 42/2019 de 07/05/2019  
  Titulat superior responsable de fer el treball experimental proposat en el projecte CLINGLIO. Principalment, en el WP2, Task 2.2 (Role of other lipid gens in the tumorigenesis of gliomes and in 2OHOA’s mechanism of action) per a la determinació de nous gens responsables de l'efecte antitumoral del 2OHOA.  
 • Convocatòria 41/2019 de 07/05/2019  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de distintes tasques del projecte TEC2017-84877-R relacionats amb els objectius 1,2,3, 5 i 6 sobre la generació de metodologies d'automatització de xarxes neuronals en hardware configurable.  
 • Convocatòria 40/2019 de 07/05/2019  
  La persona contractada farà tasques en el marc de l'ajuda Ramón y Cajal RYC-2015-18140. En particular, farà tasques d'automatització d'experiments i programació de dispositius electrònics.  
 • Convocatòria 39/2019 de 07/05/2019  
  La persona contractada farà tasques en el marc del projecte "PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAÍÑO EUROPEO EN EL ENTORNO MARINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CNME19/0301/39".  
 • Convocatòria 038/2019 de 26/03/2019  
  Extracció d'ADN de mostres de teixit de peixos, sediments marins i aigua filtrada  
 • Convocatòria 037/2019 de 26/03/2019  
  Tècnic superior de recerca per donar suport als objectius del projecte PROCOE/2/2017: - Generalitzar el coneixement que l’equip ha aplicat en malalties concretes al processament d'àrees afectades per patologies i característiques que creen marques en cos humà.  
 • Convocatòria 036/2019 de 26/03/2019  
  Donar suport als objectius del projecte PROCOE/2/2017: - Generalitzar el coneixement que l’equip ha aplicat en malalties concretes al processament d'àrees afectades per patologies i característiques que creen marques en cos humà. -Explorar mecanismes d’interacció per a l’aplicació de tècniques de computació basada en humans per a la millora dels resultats en el càlcul d’àrees en imatges mèdiques.  
 • Convocatòria 035/2019 de 26/03/2019  
  Revisió de la literatura científica, organització i reclutament dels participants, avaluació neuropsicològica, anàl·lisi de dades  
 • Convocatòria 034/2019 de 26/03/2019  
  Realitzar anàlisi estadística i cartogràfica en el marc del projecte  
 • Convocatòria 033/2019 de 19/02/2019  
  Titulat superior responsable de fer el treball experimental proposat en el projecte. Principalment, realitzarà sèries experimentals incloses en el WP2, Task2.1 (Role of SMS in tumorigenesis and 2OHOA mechanism of action)  
 • Convocatòria 032/2019 de 19/02/2019  
  Suport per l'estudi d'ones gravitacionals dintre de la col.laboración científica LIGO. Conveni CAIB  
 • Convocatòria 031/2019 de 19/02/2019  
  La persona contractada desenvoluparà les tasques de l'AAEE078/2017. En concret: Posada a punt del nou mètode molecular d’anàlisi de l’estrès oxidatiu, anàlisi de l’estrès oxidatiu de mostres d’abelles i anàlisi de les dades i elaboració de conclusions.  
 • Convocatòria 030/2019 de 19/02/2019  
  La persona contractada farà tasques de recerca dins del projecte CAASE. En particular, la persona contractarà serà l'encarregada de mantenir la col·laboració amb els grups experimentals del projecte a fi d'assegurar l'accés a les dades temporals, i liderarà l’anàlisi de les dades així com l'ús de models de mobilitat animal que s'ajustin millor a les dades.  
 • Convocatòria 029/2019 de 19/02/2019  
  Realitzarà les activitats relacionades amb les tasques 1.1. i 1.2 del projecte WANUGRAPE- Ref AGL2017-83738-C3-1R que s'especifiquen a continuació. Mesurades d'intercanvi gasosos i relacions hídriques en diferents parcel·les experimentals i comercials de vinya (Tasca 1.1. Resposta de portaempelt de vinya en condicions de camp i baix diferents règims d'aigua i nitrogen). Preparació, manteniment i determinacions fisiològiques d'experiments en test amb plantes de vinya (portaempelt) (Tasca 1.2. Caracterització dels paràmetres morfològics i fisiològics dels portaempelt de vinya relacionats amb l'ús de l'aigua i del nitrogen)  
 • Convocatòria 028/2019 de 12/03/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte. Diagnòstic i control de plagues i malalties tant en espècies animals com vegetals  
 • Convocatòria 027/2019 de 12/03/2019  
  Suport en el mostreig de vectors de Xylella fastidiosa en parcel·les de cultiu d'ametller, olivera i vinya de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Suport en els treballs es laboratori per a la preparació de mostres de vectors de Xyllela per a l'estudi de la seva taxonomia molecular.  
 • Convocatòria 026/2019 de 12/03/2019  
  El treball consistirà en disseny i execució d'experiments de comportament amb peixos juvenils de litoral marí de les Illes Balears. El seu objectiu serà la determinació d'importància de diferents tipus d'hàbitats i els seus components per a les comunitats de peixos. Els experiments es duran a terme en el Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA), Port d'Andratx, Mallorca. Està previst construir aquaris en els quals es situaran diferents tipus d'hàbitats marins. Els exemplars experimentals de peixos juvenils silvestres es capturaran en 4 localitats diferents, mitjançant escafandre autònom. Durant l'experimentació, els peixos s'introduiran dins dels aquaris i les seves respostes comportamentals, quant a la selecció de diferents tipus d'hàbitats, es gravaran amb una càmera d'alta definició. Posteriorment, els vídeos s'analitzaran utilitzant “tracking” programari i es determinarà la importància de cada tipus d'hàbitat, segons el temps relatiu associat amb ell i tipus de comportament expressat. Emprant l'estímul del depredador, també s'investigarà el grau de protecció ofert per diferents hàbitats per als juvenils  
 • Convocatòria 025/2019 de 12/03/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques vinculades als següents paquets de treball del projecte CTM2017-84763-C3-3R: WP1 (tasques 1d i 1f); WP 4 (tasques 4c i 4d) relatives a tests de bioaccessibilitat per a contaminants emergents i desenvolupament de mètodes de preparació de mostra innovadors  
 • Convocatòria 024/2019 de 26/02/2019  
  Suport pel grup de física gravitacional per l'estudi d'ones gravitacionals dintre de la col.laboració científica LIGO i tasques de divulgació científica relacionades amb el projecte. Conveni CAIB.  
 • Convocatòria 023/2019 de 26/02/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte AyA-85465-P, en particular les descrites dins els objectius CR3 i CR4 de la memòria del projecte. Per tant, la persona contractada haurà de (1) escriure programes de càlcul en el llenguatge de programació Python per a analitzar els paràmetres spectroscopics o polarimètrics de línees espectrals i aconseguir la informació de camp magnètic, densitat, temperatura, etc. del plasma i (2) interpretar aquests resultats i extreure conclusions de la formació i evolució de la pluja coronal, tot això segons es descriu als objectius CR3 i CR4.  
 • Convocatòria 022/2019 de 19/02/2019  
  Dur a terme tasques de recerca relacionades amb la recollida i l'anàlisi de dades (lineals i no lineals), psicofisiològiques i autoinformades, d'adolescents amb risc de problemes d'ansietat.  
 • Convocatòria 021/2019 de 12/02/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte TWINBOT (DPI2017-86372-C3-3-R)  
 • Convocatòria 020/2019 de 12/02/2019  
  La persona contractada participarà en el Projecte María de Maeztu  
 • Convocatòria 019/2019 de 12/02/2019  
  Estar en possessió del Grau en Biologia; tenir carnet de conduir (permís B); tenir experiència demostrable en estudis de biologia reproductiva, ús de GPS diferencial i seguiment d'espècies amenaçades  
 • Convocatòria 018/2019 de 05/02/2019  
  Anàlisi de dates projecte DILIPHO. La tasca es pot realitzar a distància, no necessàriament a la UIB  
 • Convocatòria 017/2019 de 05/02/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques de recerca als projectes actius del grup TRAMAP. En particular donarà suport a les tasques de treball de camp, anàlisi de dades i redacció d'articles en els projectes "Funcions executives i risc de suïcidi" i "Intervencions psicològiques online de baixa intensitat per a la depressió"  
 • Convocatòria 016/2019 de 22/01/2019  
  La persona contractada contribuirà a l'elaboració de la base de dades de la campanya ALEX'17 (Navarra 2017 i 2018) en el marc del projecte NEWA, parcialment finançat per PCIN-2014-016-C07-01  
 • Convocatòria 015/2019 de 22/01/2019  
  Suport en el marc de l'Acció Especial de recerca de referència AAEE119/2017  
 • Convocatòria 014/2019 de 15/01/2019  
  Implementació i verificació dels prototipus a disenyar en el projecte TEC2015-70313-R  
 • Convocatòria 013/2019 de 15/01/2019  
  La persona contractada donarà suport informàtic a les simulacions numèriques duites a terme dins les lóinees de recerca del IAC3  
 • Convocatòria 012/2019 de 15/01/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte Nacional d?Investigació AYA2016-80289-P. En particular, desenvolupament d'un codi per a resoldre les equacions de MHD relativistes amb fluids turbulents. També desenvoluparà codis per a l'institut IAC3  
 • Convocatòria 011/2019 de 15/01/2019  
  La persona contractada farà tasques en el marc del projecte PSI2017-82550-R en la seu de la Universitat de Sevilla. La seva principal tasca serà l'avaluació de nens amb i sense TDAH en un ampli protocol de proves neuropsicològiques. A més ajudarà la correcció i a l'elaboració de la base de dades per a la seva anàlisi. També donarà suport a la recollida de dades a través d'un protocol conductual basat en escales per a pares, mestres i autoinformes dels propis nens.  
 • Convocatòria 010/2019 de 08/01/2019  
  Suport al programa d'emprenedoria del vicerectorat d'innovació i a la càtedra Santander d'innovació i transferència de coneixement realitzant estudis i promoguent accions relacionades  
 • Convocatòria 009/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (ArqueoUIB)  
 • Convocatòria 008/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Nutrigenòmica i Obesitat)  
 • Convocatòria 007/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Grups d?Estudis d?Història Econòmica)  
 • Convocatòria 006/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Grup de Física Gravitacional i LIGO)  
 • Convocatòria 005/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Sistemes, robòtica i visió)  
 • Convocatòria 004/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Trastorns mentals d?alta prevalència)  
 • Convocatòria 003/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Grup de Sistemes Robòtics Intel·ligents i Visió, i Soft Computing)  
 • Convocatòria 002/2019 de 08/01/2019  
  Programa de contractació de tècnic de suport a grups de recerca (Nutrició Comunitària i Estrés Oxidatiu)  
 • Convocatòria 001/2019 de 08/01/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte. En particular, realitzarà anàlisi de dades de ressonància magnètica funcional i electroencefalografia