Escoltar

Convocatòries tancades

 • Convocatòria 021/2020 de 03/03/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte PROCOE/10/2017. En particular, realitzarà verificacions de prediccions meteorològiques operatives sobre casos reals, en temps real i d'històrics, tenint en compte variables estacionals, i de naturalesa del predictor.  
 • Convocatòria 020/2020 de 03/03/2020  
  La persona contractada haurà de treballar sobre el desenvolupament cognitiu dels conceptes mentalistes a través de la interacció de segona persona, tal com està previst en el projecte FFI2017--86351-R  
 • Convocatòria 019/2020 de 18/02/2020  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de les següents tasques del projecte RTI2018-093732-B-C21 (PHYSICS APPROACH TO COMPLEXITY IN SOCIOTECHNICAL SYSTEMS, PACSS): Tasca 1.0: Stochastic Modeling: analytical and computational tools; Tasca 1.1:Agin in models of social processes; Tasca 1.4: Search algorithms and rare events; Tasca 1.5: The role of delay.  
 • Convocatòria 018/2020 de 18/02/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte SOCLIMPACT. En particular, realitzarà una anàlisi de simulacions numèriques climàtiques del Mediterrani per tal de definir els patrons de circulació dominants i l'efecte sobre la dispersió de materials flotants  
 • Convocatòria 017/2020 de 18/02/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques de recerca en el marc del projecte PROCOE8/2017. En particular, realitzarà un anàlisi d’ identificació i caracterització de llevats enològics per mètodes de cultiu i moleculars; estudi fisiològic dels llevats en el procés de vinificació  
 • Convocatòria 016/2020 de 18/02/2020  
  La persona contractada haurà de treballar en la selecció del material documental emès durant tot el desenvolupament del projecte de recerca HAR2015-66307-P. “Estrategias documentales aplicadas a los procesos de restauración y divulgación del patrimonio artístico religioso de Mallorca”. Igualment s’ocuparà de l’allotjament del mateix en un programa de gestió OpenKM, tal com està previst en la tasca 7 del projecte.  
 • Convocatòria 015/2020 de 11/02/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques associades al control de les instal•lacions gestionades per TIRME en l'àmbit del PDSGRUM (Pla Director de Residus Urbans de Mallorca)  
 • Convocatòria 014/2020 de 04/02/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques dins el Programa d’Incorporació de personal d’R+D+I del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació I Emprenedoria de les Illes Balears.  
 • Convocatòria 013/2020 de 04/02/2020  
  1) Assessorament lingüístic especialitzat als mitjans de comunicació públics de les Illes Balears 2) Actualització i manteniment del web hhttps://totdret.uib.cat/index.html 3) Organització de conferències, seminaris i jornades que tenguin a veure amb la qualitat lingüística 4) Elaboració i edició de materials bibliogràfics i audiovisuals 5) Coordinació amb la CTAL i els tècnics del Servei Lingüístic per a les funcions assignades i d'altres que en puguin sorgir  
 • Convocatòria 12/2020 de 28/01/2020  
  La persona contractada haurà de treballar sobre el desenvolupament cognitiu dels conceptes mentalistes a través de la interacció de segona persona, tal com està previst en el projecte FFI2017-86351-R  
 • Convocatòria 011/2020 de 21/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques de: 1) Creació, manteniment i actualització de pàgines web relacionades amb l'àmbit sociolingüístic. 2) Gestió de servidors físics i virtuals. 3) Solució d'incidències. 4) Gestió de comunitats a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram). 5) Coordinació amb el grup de recerca i els tècnics de suport a la recerca per a les funcions assignades i d'altres que en puguin sorgir.  
 • Convocatòria 010/2020 de 21/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte PSI2017-82550-R a la seu de la Universitat de Sevilla. La seva principal tasca serà l'avaluació de nens amb i sense TDAH en un ampli protocol de proves neuropsicològiques. A més, ajudarà a la correcció i a l'elaboració de la base de dades per a la seva anàlisi. També donarà suport a la recollida de dades a través d'un protocol conductual basat en escales per a pares, mestres i autoinformes dels mateixos nens.  
 • Convocatòria 09/2020 de 21/01/2020  
  La persona contractada contribuirà al desenvolupament de les següents tasques del projecte FFI2017-83899-P: 1a) Completar el Corpus Mallorca amb documents de les èpoques menys representades (començaments de l'XVIII i finals de l'XIX). Per això haurà de revisar i completar les transcripcions existents. 1b) Expandir el corpus històric amb textos rellevants de l'XVII seleccionats de l'epistolari de Pere de Santacília. 3) Transcripció dels enregistraments del corpus COSIR-Mallorca 5) Localització de les estructures rellevants i codificació d'acord amb paràmetres lingüístics i extralingüístics.  
 • Convocatòria 06/2020 de 14/01/2020  
  El treball a realitzar consistirà en el suport al disseny i l'execució dels treballs experimentals, així com l'anàlisi de les dades generades en els mateixos relacionats amb l'estudi del comportament de peixos juvenils de litoral marí de les Illes Balears en el marc del projecte. La persona serà contractada en el marc del projecte com a tècnic de suport per al desenvolupament i l'execució del mateix. Específicament, el candidat haurà de realitzar treballs de camp i de laboratori durant tots els experiments planificats que es desenvolupin en el mar i al Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA), Port d'Andratx, Mallorca, tal com es descriu en les seccions T1 a T4 de la proposta de projecte. Els experiments es duran a terme.  
 • Convocatòria 03/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte TOMRES, en particular en tasques de recerca i anàlisi de dades  
 • Convocatòria 02/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte PGC2018-094621-B-I00. En concret, treballarà en els experiments Exp.1. Screening Rubisco catalytic variability and positive selection across aquatic macrophytes; Exp.2. Rubisco molecular evolution and its impact on catalysis in closely phylogenetic-related species; i Experiment 9. Compilation of published data and development of a Rubisco data-base  
 • Convocatòria 01/2020 de 14/01/2020  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte “Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en España: proceso de infección y respuesta de genotipos””