Escoltar

TrÓmits del Servei de N˛mines i Seguretat Social a UIBdigital

Us comunicam que a partir d’avui, dimecres, 11 d’abril, es troben al vostre abast a UIBdigital (Servei de Nòmines i Seguretat Social) els tràmits següents:

  • Sol·licitud de canvi de dades personals i/o bancàries
  • Sol·licitud/Renúncia d'augment de retenció d'IRPF
  • Sol·licitud de bestreta de nòmina.

A partir d’ara, únicament podran fer servir els impresos en pdf els professors convidats i els becaris de nou ingrés que no tinguin disponible UIBdigital.

Per aclarir dubtes, podeu telefonar a l’extensió 9656, o escriure a l’adreça electrònica <servei.nomines@uib.es>.

Servei de Nòmines i Seguretat Social