Becaris

Normativa

La contractació de becaris d'investigació està regulada per la normativa següent:

  • Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel que s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació.
  • Conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió de programes d'ajudes en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació (Ref. 1430)
  • Addenda al conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió de programes d'ajudes en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació ( Ref. 1559)

Procediment

Aquest tipus de contractació s'inicia, un cop publicada la resolució de la concessió d'aquestes beques, al Vicerectorat d'Investigació, ( cati.miralles@uib.es ) el qual, en funció de que el becari sigui FPU, FPI o d'altre tipus (Conselleria, INIA, etc), tramet l'expedient amb tota la documentació al Servei de Nòmines i Seguretat Social per tal que s'incorpori a la nòmina.

Per a qualsevol modificació que s'hagi de fer, es poden descarregar, emplenar, signar i trametre al Servei de Nòmines i Seguretat Social els documents següents: